Usługi

Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • Stworzenie ścieżki reintegracji (IPD) 4h/1os
 • Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym poradnictwo specjalistyczne (średnio 6h/1os)
 • Trening umiejętności społecznych (5 grup x 15 osób/24h)
 • Zajęcia z trenerem aktywności (75UP)
 • Pośrednictwo pracy 8h/1os
 • Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe (60os):
  • Kucharz/piekarz/spawacz MAG
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych/opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej/magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego
 • Staże dla 55 osób x 3 miesiące
 • Staże dla 15 osób x 4 miesiące

 

W ramach projektu zapewniamy także:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż
 • Ciepły posiłek i poczęstunek
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu stażu
 • Badania lekarskie
 • Ubezpieczenie NWW uczestników staży zawodowych
Script logo